valb 2020

Valberedningsutskottet 2020-12-08

Tidpunkt: 2020-12-08 13:00:00

Plats: VIP-rummet

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
valb 2020

Valberedningsutskottet 2020-11-02

Tidpunkt: 2020-11-02 12:40:00

Plats: Centrumhuset

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
valb 2020

Valberedningsutskottet 2020-06-22

Tidpunkt: 2020-06-22 12:40:00

Plats: Centrumhuset

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
valb 2020

Valberedningsutskottet 2020-03-02

Tidpunkt: 2020-03-02 12:40:00

Plats: Centrumhuset, Robertsfors

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet