su 2020

Socialutskottet 2020-12-17

Tidpunkt: 2020-12-17 11:00:00

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 0

Gå till mötet
su 2020

Socialutskottet 2020-11-23

Tidpunkt: 2020-11-23 08:15:00

Plats: Ledningscentralen, Kommunhuset

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 0

Gå till mötet
su 2020

Socialutskottet 2020-11-10

Tidpunkt: 2020-11-10 08:15:00

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
su 2020

Socialutskottet 2020-09-22

Tidpunkt: 2020-09-22 08:30:00

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
su 2020

Socialutskottet 2020-06-12

Tidpunkt: 2020-06-12 09:00:00

Plats: Kommunkontoret, Ledningscentralen (källaren)

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 0

Gå till mötet
su 2020

Socialutskottet 2020-05-12

Tidpunkt: 2020-05-12 08:15:00

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
su 2020

Socialutskottet 2020-04-09

Tidpunkt: 2020-04-09 08:15:00

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum (KS)

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 0

Gå till mötet
su 2020

Socialutskottet 2020-03-10

Tidpunkt: 2020-03-10 08:15:00

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum (KS rummet)

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
su 2020

Socialutskottet 2020-02-26

Tidpunkt: 2020-02-26 08:15:00

Plats: Ledningscentralen (i källaren på kommunhuset)

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 0

Gå till mötet
su 2020

Socialutskottet 2020-01-21

Tidpunkt: 2020-01-21 08:15:00

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet