pa 2021

PA-nämnden 2021-12-03

Tidpunkt: 2021-12-03 09:30:00

Plats: Länken Baskern och via teams

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
pa 2021

PA-nämnden 2021-10-01

Tidpunkt: 2021-10-01 09:30:00

Plats: Länken Baskern och via Teams

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
pa 2021

PA-nämnden 2021-10-01

Tidpunkt: 2021-10-01 09:30:00

Plats: Länken Baskern

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
pa 2021

PA-nämnden 2021-09-03

Tidpunkt: 2021-09-03 09:30:00

Plats: Länken Baskern och via Teams

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
pa 2021

PA-nämnden 2021-04-23

Tidpunkt: 2021-04-23 09:30:00

Plats: Länken Hornet

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
pa 2021

PA-nämnden 2021-02-26

Tidpunkt: 2021-02-26 09:30:00

Plats: Länken Hornet

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet