pa 2020

PA-nämnden 2020-12-04

Tidpunkt: 2020-12-04 09:30:00

Plats: Stadshuset Länken Baskern

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
pa 2020

PA-nämnden 2020-09-11

Tidpunkt: 2020-09-11 09:30:00

Plats: Stadshuset Länken Baskern

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
pa 2020

PA-nämnden 2020-02-14

Tidpunkt: 2020-02-14 09:30:00

Plats: Länken Saluten

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet