ofn 2022

Överförmyndarnämnden 2022-12-14

Tidpunkt: 2022-12-14 13:00:00

Plats: Överförmyndarenheten

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
ofn 2022

Överförmyndarnämnden 2022-11-16

Tidpunkt: 2022-11-16 13:00:00

Plats: Överförmyndarenheten, Götgatan 3

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
ofn 2022

Överförmyndarnämnden 2022-10-19

Tidpunkt: 2022-10-19 13:00:00

Plats: Götgatan 3

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
ofn 2022

Överförmyndarnämnden 2022-09-14

Tidpunkt: 2022-09-14 13:00:00

Plats: Överförmyndarenheten

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
ofn 2022

Överförmyndarnämnden 2022-06-22

Tidpunkt: 2022-06-22 13:00:00

Plats: Överförmyndarenheten Umeå

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
ofn 2022

Överförmyndarnämnden 2022-05-18

Tidpunkt: 2022-05-18 13:00:00

Plats: Överförmyndarenheten, Götgatan 3

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
ofn 2022

Överförmyndarnämnden 2022-05-18

Tidpunkt: 2022-05-18 13:00:00

Plats: Överförmyndarnämndens kansli

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
ofn 2022

Överförmyndarnämnden 2022-04-27

Tidpunkt: 2022-04-27 13:00:00

Plats: Överförmyndarenheten

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
ofn 2022

Överförmyndarnämnden 2022-03-30

Tidpunkt: 2022-03-30 14:15:00

Plats: Överförmyndarenheten

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
ofn 2022

Överförmyndarnämnden 2022-02-23

Tidpunkt: 2022-02-23 13:00:00

Plats: Överförmyndarenheten

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
ofn 2022

Överförmyndarnämnden 2022-01-19

Tidpunkt: 2022-01-19 13:00:00

Plats: Överförmyndarenheten

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet