kf 2021

Kommunfullmäktige 2021-12-20

Tidpunkt: 2021-12-20 14:25:00

Plats: Centrumhuset Diamanten

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
kf 2021

Kommunfullmäktige 2021-12-20

Tidpunkt: 2021-12-20 13:00:00

Plats: Diamanten, Centrumhuset, Robertsfors. Förtroendevalda deltar på distans

Antal handlingar: 35

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
kf 2021

Kommunfullmäktige 2021-11-01

Tidpunkt: 2021-11-01 13:00:00

Plats: Diamanten, Centrumhuset

Antal handlingar: 20

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
kf 2021

Kommunfullmäktige 2021-06-21

Tidpunkt: 2021-06-21 13:00:00

Plats: KS-rummet

Antal handlingar: 31

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
kf 2021

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Tidpunkt: 2021-04-26 13:00:00

Plats: KS-rummet

Antal handlingar: 32

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
kf 2021

Kommunfullmäktige 2021-03-08

Tidpunkt: 2021-03-08 13:00:00

Plats: KS-rummet

Antal handlingar: 28

Antal protokoll: 1

Gå till mötet