kf 2020

Kommunfullmäktige 2020-12-14

Tidpunkt: 2020-12-14 13:00:00

Plats: KS-rummet

Antal handlingar: 32

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
kf 2020

Kommunfullmäktige 2020-11-02

Tidpunkt: 2020-11-02 13:00:00

Plats: Centrumhuset

Antal handlingar: 43

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
kf 2020

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Tidpunkt: 2020-06-22 13:00:00

Plats: Centrumhuset

Antal handlingar: 45

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
kf 2020

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Tidpunkt: 2020-04-20 13:00:00

Plats: Diamanten, Centrumhuset

Antal handlingar: 33

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
kf 2020

Kommunfullmäktige 2020-03-02

Tidpunkt: 2020-03-02 13:00:00

Plats: Centrumhuset, Robertsfors

Antal handlingar: 37

Antal protokoll: 1

Gå till mötet