kf 2019

Kommunfullmäktige 2019-12-02

Tidpunkt: 2019-12-02 13:00:00

Plats: Centrumhuset, Robertsfors

Antal handlingar: 33

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
kf 2019

Kommunfullmäktige 2019-12-02

Tidpunkt: 2019-12-02 13:00:00

Plats: Centrumhuset

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
kf 2019

Kommunfullmäktige 2019-10-14

Tidpunkt: 2019-10-14 13:00:00

Plats: Centrumhuset

Antal handlingar: 23

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
kf 2019

Kommunfullmäktige 2019-09-30

Tidpunkt: 2019-09-30 13:00:00

Plats: Ledningscentralen, Kommunhuset

Antal handlingar: 9

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
kf 2019

Kommunfullmäktige 2019-06-17

Tidpunkt: 2019-06-17 13:00:00

Plats: Centrumhuset

Antal handlingar: 25

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
kf 2019

Kommunfullmäktige 2019-04-29

Tidpunkt: 2019-04-29 13:00:00

Plats: Centrumhuset

Antal handlingar: 38

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
kf 2019

Kommunfullmäktige 2019-03-04

Tidpunkt: 2019-03-04 13:00:00

Plats: Centrumhuset, Robertsfors

Antal handlingar: 31

Antal protokoll: 1

Gå till mötet