csg 2023

Centrala Samverkansgruppen 2023-11-08

Tidpunkt: 2023-11-08 00:00:00

Plats: Fabriksvägen

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
csg 2023

Centrala Samverkansgruppen 2023-10-11

Tidpunkt: 2023-10-11 13:00:00

Plats: Fabriksvägen

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
csg 2023

Centrala Samverkansgruppen 2023-09-08

Tidpunkt: 2023-09-08 13:00:00

Plats: Fabriksvägen

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
csg 2023

Centrala Samverkansgruppen 2023-05-10

Tidpunkt: 2023-05-10 15:00:00

Plats: KS-rummet, kommunkontoret

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
csg 2023

Centrala Samverkansgruppen 2023-03-22

Tidpunkt: 2023-03-22 13:00:00

Plats: Personalkontoret

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
csg 2023

Centrala Samverkansgruppen 2023-01-25

Tidpunkt: 2023-01-25 13:00:00

Plats: Fabriksvägen

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
csg 2023

Centrala Samverkansgruppen 2023-01-25

Tidpunkt: 2023-01-25 13:00:00

Plats: Fabriksvägen

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet