csg 2022

Centrala Samverkansgruppen 2022-09-21

Tidpunkt: 2022-09-21 13:00:00

Plats: Teams

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
csg 2022

Centrala Samverkansgruppen 2022-05-11

Tidpunkt: 2022-05-11 00:00:00

Plats: Personalenhetens kansli

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
csg 2022

Centrala Samverkansgruppen 2022-03-23

Tidpunkt: 2022-03-23 13:00:00

Plats: Fabriksvägen

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
csg 2022

Centrala Samverkansgruppen 2022-02-23

Tidpunkt: 2022-02-23 13:00:00

Plats: KS-rummet kommunhuset

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
csg 2022

Centrala Samverkansgruppen 2022-01-19

Tidpunkt: 2022-01-19 13:00:00

Plats: KS-rummet kommunhuset

Antal handlingar: 0

Antal protokoll: 1

Gå till mötet