bou 2020

Barn och utbildningsutskottet 2020-12-08

Tidpunkt: 2020-12-08 13:00:00

Plats: Kommunkontoret, KS-rummet

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
bou 2020

Barn och utbildningsutskottet 2020-11-09

Tidpunkt: 2020-11-09 13:00:00

Plats: Kommunkontoret, KS-rummet

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
bou 2020

Barn och utbildningsutskottet 2020-09-21

Tidpunkt: 2020-09-21 13:00:00

Plats: Kommunkontoret, KS-rummet

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
bou 2020

Barn och utbildningsutskottet 2020-05-11

Tidpunkt: 2020-05-11 13:00:00

Plats: KS-rummet

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
bou 2020

Barn och utbildningsutskottet 2020-03-09

Tidpunkt: 2020-03-09 13:00:00

Plats: KS-rummet

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
bou 2020

Barn och utbildningsutskottet 2020-01-27

Tidpunkt: 2020-01-27 13:00:00

Plats: Ledningscentralen

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet