au 2023

Arbetsutskottet (Personalutskott) 2023-09-25

Tidpunkt: 2023-09-25 13:00:00

Plats: Kommunstryrelsen

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 0

Gå till mötet
au 2023

Arbetsutskottet (Personalutskott) 2023-08-21

Tidpunkt: 2023-08-21 13:00:00

Plats: KS-rummet

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
au 2023

Arbetsutskottet (Personalutskott) 2023-05-08

Tidpunkt: 2023-05-08 13:00:00

Plats: KS-rummet, kommunkontoret

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
au 2023

Arbetsutskottet (Personalutskott) 2023-04-03

Tidpunkt: 2023-04-03 13:00:00

Plats: KS-rummet, kommunkontoret

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 0

Gå till mötet
au 2023

Arbetsutskottet (Personalutskott) 2023-02-06

Tidpunkt: 2023-02-06 13:00:00

Plats: KS-rummet

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet