au 2022

Arbetsutskottet (Personalutskott) 2022-11-21

Tidpunkt: 2022-11-21 13:00:00

Plats: KS-rummet

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
au 2022

Arbetsutskottet (Personalutskott) 2022-10-04

Tidpunkt: 2022-10-04 08:15:00

Plats: KS-rummet

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
au 2022

Arbetsutskottet (Personalutskott) 2022-05-23

Tidpunkt: 2022-05-23 13:00:00

Plats: KS-rummet, kommunhuset

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
au 2022

Arbetsutskottet (Personalutskott) 2022-04-04

Tidpunkt: 2022-04-04 13:00:00

Plats: KS-rummet, kommunledningskansliet

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
au 2022

Arbetsutskottet (Personalutskott) 2022-02-28

Tidpunkt: 2022-02-28 10:00:00

Plats: KS-rummet Kommunhuset

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 0

Gå till mötet
au 2022

Arbetsutskottet (Personalutskott) 2022-02-14

Tidpunkt: 2022-02-14 13:00:00

Plats: KS-rummet, kommunhuset

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet