au 2021

Arbetsutskottet (Personalutskott) 2021-11-22

Tidpunkt: 2021-11-22 13:00:00

Plats: KS-rummet

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 0

Gå till mötet
au 2021

Arbetsutskottet (Personalutskott) 2021-10-04

Tidpunkt: 2021-10-04 13:00:00

Plats: KS-rummet

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
au 2021

Arbetsutskottet 2021-05-24

Tidpunkt: 2021-05-24 13:00:00

Plats: KS-rummet

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
au 2021

Arbetsutskottet 2021-03-29

Tidpunkt: 2021-03-29 13:00:00

Plats: KS-rummet

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
au 2021

Arbetsutskottet 2021-02-08

Tidpunkt: 2021-02-08 13:00:00

Plats: KS-rummet

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet