au 2020

Arbetsutskottet 2020-11-23

Tidpunkt: 2020-11-23 13:00:00

Plats: KS-rummet

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
au 2020

Arbetsutskottet 2020-10-05

Tidpunkt: 2020-10-05 13:00:00

Plats: Centrumhuset

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
au 2020

Arbetsutskottet 2020-05-25

Tidpunkt: 2020-05-25 13:00:00

Plats: Centrumhuset

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
au 2020

Arbetsutskottet 2020-03-23

Tidpunkt: 2020-03-23 13:00:00

Plats: Centrumhuset, Robertsfors

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
au 2020

Arbetsutskottet 2020-02-03

Tidpunkt: 2020-02-03 13:00:00

Plats: KS-rummet

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet