Dnr: 0

1

Mötets öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

Dnr: 0

Dnr: 0

6

Årsredovisning 2016

Dnr: 0

9

Familjecentralens verksamhetsberättelse 2016

Dnr: 0

10

Förskola södra kommundelen

Dnr: 0

14

Ansökan om statsbidrag

Dnr: 0

15

Sammanställning kränkande behandling

Dnr: 0

16

Övriga frågor

Handlingen saknar filer