Dnr: 0

1

Mötets öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Kvalitetsredovisning grundskola och fritidshem del 2

Dnr: 0

Dnr: 0

6

Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

11

Avskrivning av fordringar

Dnr: 0

12

Sekretessärenden

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

13

Delgivningar

Dnr: 0

14

Övriga frågor

Handlingen saknar filer