Dnr: 0

1

Kallelse 170220

Handlingen saknar filer

Dnr: 1

2

Verksamhetsuppföljning

Dnr: 2

3

Årsredovisning

Dnr: 3

4

Bilaga årsredovisning

Handlingen saknar filer

Dnr: 4

5

Äldreplan 2013-2020

Dnr: 5

6

Bilaga äldreplan

Dnr: 6

7

Bilaga äldreplan AC konsensus

Dnr: 7

8

Överföring av investeringsmedel

Dnr: 8

9

Överföring av investeringsmedel 2016

Dnr: 9

10

Redovisning av stimulansmedel

Dnr: 10

11

Bilaga redovisning av stimulansmedel baspersonal

Dnr: 11

12

Bilaga 2 redovisning av stimulansmedel ökad bemanning

Dnr: 12

13

Ej verkställda beslut LSS

Dnr: 13

14

Ej verkställda beslut SoL

Dnr: 14

15

Delegationsbeslut

Dnr: 15

16

Revidering av hantering privata medel

Dnr: 16

17

Bilaga 1 gruppboende med särskilt stöd och service service särskilt boende

Dnr: 18

19

Bilaga 3 hemtjänst enligt SoL och personlig assistans

Dnr: 19

20

Kvalité i särskilt boende

Dnr: 20

Dnr: 21

22

Information

Handlingen saknar filer

Dnr: 22

23

Nästa sammanträde