Dnr: 0

1

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Godkännande av föredragningslista

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Interpellationer

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Frågor

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Allmänhetens frågor

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

15

Regler för distansmöten