Dnr: 0

1

Mötets öppnande

Dnr: 0

2

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Godkännande av föredragningslista

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Avsägelse förtroendeuppdrag

Dnr: 0

7

Val av ersättare till kommunstyrelsen

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Interpellation

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Frågor

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

10

Allmänhetens frågestund

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

17

Svar motion 1/2021 Framtagande av plan för införande av IPv6 och utfasning av IPv4

Dnr: 0

19

Anmälan medborgarförslag Grön laser för att minska problem med kanadagäss

Dnr: 0

20

Anmälan medborgarförslag lekplats Ånäset

Dnr: 0

21

Anmälan medborgarförslag från idrottens utvecklingsråd om lokalt aktivitetsstöd

Dnr: 0

22

Anmälan medborgarförslag Matsvinnsbutik

Dnr: 0

23

Anmälan medborgarförslag Cykelbana mellan Legdeå - Sikeå

Dnr: 0

24

Delgivningar