Dnr: 0

1

Mötets öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

5

Placeringsstatistik förskola

Dnr: 0

6

Maxtaxa barnomsorgsavgifter

Dnr: 0

Dnr: 0

10

Medarbetarenkät 2016

Dnr: 0

12

Lågstadiesatsningen

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

14

Lärarlönelyftet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

15

Delgivningar

Dnr: 0

16

Övriga frågor

Handlingen saknar filer