Dnr: 0

1

161101 ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Mötets öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Information flyktingverksamhet/ensamkommande barn

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Information - VA-taxa, fast eller rörlig debitering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

7

Uppsiktsplikt - Uppsiktsplan

Handlingen saknar filer

Dnr: 0