Dnr: 0

1

Mötets öppnande

Dnr: 0

2

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Godkännande av föredragningslista

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Tid och plats för justeirng

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Interpellationer

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Frågor

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

10

Ansvarsfrihet Robertsfors kommun

Dnr: 0

11

Revisonberättelse Stiftelsen Robertsfors bostäder

Dnr: 0

12

Ansvarsfrihet Stiftelse Robertsfors bostäder

Dnr: 0

13

Allmänhetens frågestund

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

14

Tema debatt: Plan och budget 2024-2026

Dnr: 0

18

Fyllnadsval ordförande Folkhälsorådet

Dnr: 0

21

Komplettering, Partistöd och arvodesreglemente version 2 dat. 2022-09-05 § 79

Dnr: 0

22

Arvodering för externa styrelseledamöter i kommunala bolag

Dnr: 0

25

Anmälan motion 3/2023 från Moderaterna ang. seniorboende Dalkarlså herrgård

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

26

Anmälan medborgarförslag 5/2023 köp av vattenkraft Robertsfors

Dnr: 0

27

Anmälan medborgarförslag 7/2023 Perronger och hållplats för tågresenärer

Dnr: 0

28

Anmälan medborgarförslag 8/2023 Hälsans stig fungerar som motion för alla

Dnr: 0

29

Anmälan medborgarförslag 9/2023 Förvärva Dalkarlså Folkhögskolas lokaler

Dnr: 0

30

Delgivningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

31

Mötets avslutande

Handlingen saknar filer