Dnr: 0

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

4

Åtgärdsplan

Dnr: 0

6

Uppföljning investeringsbudget 2016

Dnr: 0

7

Investeringsbudget 2017

Dnr: 0

9

Ansökan om statsbidrag: Lågstadiesatsningen 2016/2017

Dnr: 0

11

Ändring i barnomsorgsreglemente

Dnr: 0

12

Sekretessärende

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

13

Lärarlönelyftet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

14

Uppstart av läsåret 2016-2017 - information

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

16

Delgivningar

Dnr: 0

17

Övriga frågor

Handlingen saknar filer