Dnr: 0

1

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Godkännande av föredragningslista

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Interpellation

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Frågor

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Temadebatt Förskola och pedagogisk verksamhet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Allmänhetens frågor

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

12

Information från socialchef om prognosarbete

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

16

Anmälan av medborgarförslag 8/2022 - angående lokalhyror

Dnr: 0

17

Anmälan av medborgarförslag 10/2022 - förvärv av Hammarhöjd

Dnr: 0

18

Anmälan av medborgarförslag 11/2022 - fotvård i Bygdeå

Dnr: 0

19

Anmälan av medborgarförslag 1/2023 - mobilmast i Inre Ultervattnet

Dnr: 0

20

Anmälan av medborgarförslag 2/2023 - perrong och hållplats för tågresenärer

Dnr: 0

21

Anmälan av medborgarförslag 3/2023 - gratis träningstillfälle för seniorer i Bygdeå

Dnr: 0

22

Anmälan av medborgarförslag 4/2023 - Robertsfors SKOL-IF