Dnr: 0

1

Mötets öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

2

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Allmänhetens frågestund

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Val

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

16

Taxor

Ärende Indexhöjning VA-taxa 2023.pdf Ärende Entrepriser badhuset.pdf Ärende Maxtaxa 2023.pdf Ärende Revidering tobakstaxa.pdf Ärende Taxa alkohol.pdf Ärende Taxa miljöbalken.pdf Ärende Avgifter måltider för år 2023.pdf Ärende Avgifter och taxor musikskolan, uthyrning av skollokaler och pedagogiska luncher 2023.pdf Protokoll AU 2022 §§ 146 -195 - signerad 53.pdf Ärende Avgifter inom socialutskottets verksamhetsområde 2023.pdf Protokoll KS 20221205 28.pdf Protokoll AU 2022 §§ 146 -195 - signerad 27.pdf Protokoll TVU 2022 §§ 68 - 95 11.pdf Entrepriser badhus 2023.pdf Protokoll KS 20221205 21.pdf Tjänsteskrivelser maxtaxa 2023.docx.pdf till utskott Maxtaxa 2023.xlsx - Blad1.pdf Avgifter och taxor 2023.docx (1).pdf Protokoll KS 20221205 38.pdf Protokoll AU 2022 §§ 146 -195 - signerad 37.pdf Protokoll BoU 221107 18.pdf Protokoll SHBU 221107 8.pdf Protokoll KS 20221205 40.pdf Protokoll AU 2022 §§ 146 -195 - signerad 39.pdf SHBK-2022-1231, LIN, Tjänsteskrivelse.docx.pdf SHBK-2022-1231 LIN Förslag till reviderad taxa.docx.pdf Protokoll KS 20221205 42.pdf Protokoll AU 2022 §§ 146 -195 - signerad 41.pdf Protokoll SHBU 221107 10.pdf SHBK-2022-1175 Reviderad tjänsteskrivelse.docx.pdf SHBK-2022-1175, LIN, Reviderad taxa.doc.pdf Protokoll KS 20221205 45.pdf Protokoll AU 2022 §§ 146 -195 - signerad 46.pdf Protokoll SHBU 221107 28.pdf SHBK-2022-1179, SIJN, Tjänsteskrivelse till SHBU.docx.pdf Taxabestämmelser 2022-10-26.docx.pdf Taxebilaga 1 2022-20-26.xlsm - Taxebilaga 1.pdf Taxebilagor 2-3 2022-10-26.xlsm - Taxebilaga 2.pdf Jämförelse 2022-10-26.xlsx - bilaga 2.pdf Avgifter 2023 1.docx.pdf Protokoll KS 20221205 46.pdf Protokoll AU 2022 §§ 146 -195 - signerad 47.pdf Protokoll SHBU 221107 29.pdf Protokoll KS 20221205 51.pdf Protokoll AU 2022 §§ 146 -195 - signerad 52.pdf Protokoll SHBU 221107 34.pdf Tjänsteskrivelse VA-taxa.docx.pdf Tjänsteskrivelse VA-taxa v2.docx.pdf Bilaga 1_Indexreglerade avgifter from 2023.xlsx - Blad1.pdf

Dnr: 0

Dnr: 0

Dnr: 0

Dnr: 0

26

Avtackningar och uppskattningar, kl 15.00

Handlingen saknar filer