Dnr: 0

1

Mötets öppnande

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

4

Ratahamn 1:3. – Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Tullgården

Dnr: 0

5

Kråkan 1 – Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Sikeå SK

Dnr: 0

6

Nybyn 48:1, S:1. – Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Ånäset Handel

Dnr: 0

7

Edfastmark 7:255. – Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Robertsfors IK

Dnr: o

13

Skinnarbyn 2:25 Bygglov för nybyggnad av garage och carport

Dnr: 0

Dnr: 0

16

Strandskyddsdispens för tillbyggnad av garage med carport, Stensäter 1:54

Dnr: 0

17

Kreditering av vatten efter vattenläcka - Brednorets vattenförening

Dnr: 0

18

Kreditering av vatten efter vattenläcka - Bergvägen 2

Dnr: 0

20

Svar på medborgarförslag 4/2015 - Bygg om kommunhuset till lägenheter och flytta kommunens verksamhet till E6 kontorsbyggnad

Dnr: 0

21

Delegationsbeslut miljöinspektör

Dnr: 0

22

Delegationsbeslut byggnadsinspektör

Dnr: 0

23

Övriga frågor

Handlingen saknar filer