Dnr: 0

1

Mötets öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

2

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Godkännande av föredragningslista

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Allmänhetens frågor

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Fyllnadsval vakanser från Karl Samsami och SaraMi Liljeholm

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

14

Revidering av inriktningsbeslut rörande Norrbotniabaneprocessen för harmonisering med ändringsbeslut KF 2022 § 8

Dnr: 0

15

Överlämnande av projektinvesteringen Ostens Lager till Norrmejerier

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

16

Ej verkställda beslut enligt SoL Q1 2022

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

17

Ej verkställda beslut enligt LSS Q1 2022

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

20

Information om nästa temadrbatt - Förskolan och pedagogisk verksamhet

Dnr: 0

21

Anmälan av motion: Bygg i trä

Dnr: 0

22

Anmälan av motion: Landsbygdssäkring

Dnr: 0

23

Delgivningar

Handlingen saknar filer