Dnr: 0

1

Mötets öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

2

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Godkännande av föredragningslista

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Allmänhetens frågor

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (D.B., KD)

Dnr: 0

8

Revisionsrapport: Granskning av kommunens målstyrning

Dnr: 0

9

Revisionsrapport: Granskning av kommunens investeringar

Dnr: 0

11

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2021

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

12

Ansvarsfrihet för 2021 övriga nämnder och beredningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

13

Årsredovisning RoBo 2021

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

14

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för RoBo 2021

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

18

Avtalssamverkan i Umeåregionen rörande livsmedel och miljö- och hälsoskyddsområdet

Dnr: 0

20

Distansmöten

Dnr: 0

21

Anmälan av medborgarförslag 1/2022

Dnr: 0

22

Temadebatter på kommunfullmäktige