Dnr: 0

1

Ärendelista

Dnr: 0

2

Fullmäktiges öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Presentation av förhållningsregler för distansmötet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Godkännande av dagordning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Avsägelse av förtroendeuppdrag som representant i styrelsen för Robertsfors bruksmuseum - T.L.

Dnr: 0

10

Interpellation

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

11

Fråga

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

12

Redovisning om läget kring bolagiseringen?

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

20

Allmänhetens frågestund

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

24

Anmälan Motion 1/2021: Framtagande av plan för införande av PIv6 och utfasning av IPv4

Dnr: 0

25

Fyllnadsval av ordinarie revisor

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

26

Fyllnadsval av ordinarie representant i styrelsen för Robertsfors bruksmuseum

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

28

Mötets avslutande

Handlingen saknar filer