Dnr: 0

1

Mötets öppnande

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Information - Upphandling av mat. Ulrika Karlsson och Anders Westman, kl 13.00

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Information - Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Magnus Hansson

Handlingen saknar filer

Dnr: 9016/17.109

9

Angående organisatorisk utökning av tjänst - Näringslivsstrateg

Dnr: 9016/18.109

Dnr: 9016/16.109

Dnr: 9015/248.109

13

Översyn av pedagogiska luncher

Dnr: 9016/15.109

Dnr: 2016/08.109

15

Fullmakt att underskriva bankgiroutbetalningar och bankuttag, mm