Dnr: 0

1

Mötets öppnande

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Information - Gemensam överförmyndarnämnd

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Information - Sammanträdesprotokoll

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Rapport ekonomi

Handlingen saknar filer

Dnr: 9016/80.109

Dnr: 9016/79.109

Dnr: 9016/73.109

Dnr: 9016/74.109

9

Justering av kommunstyrelsens ram med anledning av skatteväxling med Västerbottens läns landsting

Dnr: 9016/81.109

Dnr: 9016/32.109

12

Köp av fastighet och nyproduktion

Dnr: 9016/70.109

13

Digitala handlingar till kommunfullmäktige

Dnr: 9016/45.109

Dnr: 9016/43.109

16

Fastställande av delegationsordning för kommunstyrelsen

Dnr: 9016/61.109

17

Taxa för lovfritids

Taxa för lovfritids

Handlingen saknar filer

Dnr: 9015/55.109

21

Svar motion 7/2015 Utreda om Robertsfors kommun ska ansöka om att ingå i ett Samordningsförbund

Dnr: 9016/38.109

22

Förfrågan om val av kommunala vattenpolitiker

Dnr: 9016/69.109

Dnr: 0

24

Uppföljning av beslut

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

25

Delgivningar

Dnr: 0

26

Tillsättning av kommunchef

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

27

Övriga frågor

Handlingen saknar filer