Dnr: 0

1

Ärendelista

Dnr: 0

2

Fullmäktiges öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Godkännande av dagordning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Avsägelse av förtroendeuppdrag Viktoria Boström

Dnr: 0

8

Avsägelse av förtroendeuppdrag Patrik Boström

Dnr: 0

9

Avsägelse av förtroendeuppdrag Sari Denninger

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

10

Avtackning av tidigare förtroendevalda

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

11

Parentation

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

12

Interpellationer

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

13

Fråga

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

15

Motion 6/2018 Säkra busshållsplatser

Dnr: 0

16

Motion 9/2018: Väg, Gumboda-Robertsfors som huvudled

Dnr: 0

17

Motion 14/2018: Bussförbindelser och anslutningstrafik och ringlinjer

Dnr: 0

18

Medborgarförslag 3/2016: GC-väg mellan Gumboda och Ånäset

Dnr: 0

20

Anmälan Medborgarförslag 9.2018: Rörande bidrag till att hålla hus på landet

Dnr: 0

21

Anmälan Medborgarförslag 1.2019: Införande av rutiner för välkomnande av inflyttade till Robertsfors kommun

Dnr: 0

22

Anmälan Medborgarförslag 2.2019: Anslagstavla vid Konsumparkeringen i Robertsfors

Dnr: 0

23

Anmälan Medborgarförslag 3.2019: Fotvård i hemmet

Dnr: 0

24

Information från Demokratiberedningen

Dnr: 0

25

Möjlighet med taxi till Kommunfullmäktigemöten

Dnr: 0

26

Demokratiberedningens aktivitetsplan 2019

Dnr: 0

28

Förändring av placeringen för förslag till beslut i handlingarna

Dnr: 0

30

Fyllnadsval till Stiftelsen Sikeå Hamn

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

31

Mötets avslutande

Handlingen saknar filer