Dnr:

1

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

2

Godkännande av föredragningslista

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Ekonomisk uppöljning

Dnr: 0

5

Fullmakt att vårda egendom i dödsbon

Dnr: 0

6

Länsplan Psykisk hälsa

Dnr: 0

7

Kompletterande beslutanderätt

Dnr: 0

8

Sammanträdestider KSSU

Dnr: 0

11

Delegationsbelsut

Dnr: 0

12

Information