Dnr: 0

2

Mötets öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Ekonomisk redovisning

Dnr: 0

5

Information om Arvodesreglemente och röstmottagare

Dnr: 0

6

Information om förstärkt valhemlighet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Avskärmning i vallokaler

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Inköp av material

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Information om Valnämndsutbildning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

10

Information om förberedelser inför eventuellt Extraval

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

11

Förtidsröstning – EP-valet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

12

Vallokaler och öppethållande den 26 maj

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

13

Diskussion om röstmottagare för förtidsröstningen i EP-valet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

14

Annonsering om EP-valet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

15

Röstmottagare i vallokalerna i EP-valet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

16

Ambulerande röstmottagare för EP-valet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

17

Hämtning och utlämning av värde (röster) till Posten

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

18

Utbildning av röstmottagare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

19

Utbildning av ordförare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

20

Leverans av valmaterial till Länsstyrelsen 27 maj

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

21

Onsdagsräkningen

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

22

Leverans av valmaterial till Länsstyrelsen 29 maj

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

23

Utskrift av dubblettröstkort

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

24

Ordning och placering av valsedlar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

25

Garanti för tillgängliga och propagandafria vallokaler

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

26

Information till lokala partier

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

27

Rättelser i röstlängd

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

28

Valnämndens representant på resultatsbilagorna

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

29

Valnämndens tjänstgöringstider under valdagen 26 maj

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

30

Hantering av valkontrollanter

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

31

Olycksfallsförsäkring för röstmottagare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

32

Utvärdering från Länsstyrelsen avseende RKL 2018

Dnr: 0

33

Säkerhetsanalys inför EP-valet

Dnr: 0

34

Delade röstlängder

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

35

Nästa möte

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

36

Övriga frågor

Handlingen saknar filer