Dnr: 0

1

Mötets öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

2

Val av sekreterare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Vad har hänt sedan sist

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Information om den ekonomiska situationen

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Utvärdering av valet

Dnr: 0

7

Att göra tills nästa val

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

EP-valet 2019

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Nästa möte

Handlingen saknar filer