Dnr: 0

1

Ärendelista

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Ekonomisk redovisning flyktingverksamhet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Arbetsmarknadsenhet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Kommunstyrelsens uppsiktsplan

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

7

Ansökan om bidrag till gatlysen på Rickleåskäret 8:7

Dnr: 0

8

Utvidgning av verksamhetsområde för vatten - fastigheten Öndebyn 8:2

Dnr: 0

11

Avgifter för måltider under året 2019

Dnr: 0

12

Svar Motion 17/2018 - Konferenser och möten på distans

Dnr: 0

Dnr: 0

17

Smeden 3 Bygglov för fasadändring

Dnr: 0

20

Beredning ny delegationsordning kommunstyrelsen

Dnr: 0

21

Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

22

Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

23

Delgivningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

24

Övriga frågor

Handlingen saknar filer