Dnr: 0

1

Kallelse 181015

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

2

Godkännande av föredragningslista

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Verksamhetsuppföljning

Dnr: 0

6

Slutredovisning var tredje helg projektet

Dnr: 0

7

Reviderade riktlinjer ekonomiskt bistånd

Dnr: 0

8

Ej verkställda beslut LSS

Dnr: 0

9

Ej verkställda beslut SoL