Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Godkännande av dagordning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Interpellationer

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Fråga

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Anmälan medborgarförslag 5/2018 - Bygg en tennisbana i Robertsfors

Dnr: 0

9

Anmälan medborgarförslag 7-2018 - Gratis aktivitet i Robertsfors

Dnr: 0

10

Anmälan medborgarförslag 6-2018 - Eleverna i Bygdeå skola ska få använda huvudbonad på lektionerna

Dnr: 0

12

Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2018

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

14

Regler för partistöd och arvodesreglemente Robertsfors kommun 2019

Dnr: 0

15

Försäljning Bygdeå industrihus (Telecenter Bygdeå)

Dnr: 0

Dnr: 0

23

Inköp av mark - Överklinten 2:4

Dnr: 0

27

Svar motion 3/2018 - Revidering av Hallmanska planen i Robertsfors tätort

Dnr: 0

29

Mötets avslutande

Handlingen saknar filer