Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Övergripande information om framtagandet av RUS 2020+

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Överlåtelse av kontrollansvar – Norrlands fruktvin AB, Ånäset 16:12

Dnr: 0

6

Försäljning Telecenter Bygdeå (Bygdeå industrihus)

Dnr: 0

Dnr: 0

10

Genomförande och investeringstillstånd ny förskola Robertsfors

Dnr: 0

11

Motion 3-2018 - Revidering av Hallmanska planen i Robertsfors tätort

Dnr: 0

Dnr: 0

20

Begäran att upphäva tidigare beslut om nytt insamlingssystem av hushållsavfall i Robertsfors kommun

Dnr: 0

21

Inköp av mark - Överklinten 2:4

Dnr: 0

28

Val av biträdande säkerhetsskyddschef

Dnr: 0

29

Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

30

Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

31

Delgivningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

32

Övriga frågor

Handlingen saknar filer