Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Godkännande av dagordning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Interpellationer

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Fråga

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Anmälan medborgarförslag 2/2018 - Ta bort mobilförbudet i skolan

Dnr: 0

10

Anmälan medborgarförslag 3/2018 - Tugga tuggummi i skolan

Dnr: 0

11

Anmälan Medborgarförslag 4/2018 - Minigolfbana m m på Sjukhusudden

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

12

Budget 2019 och plan 2020-2021

Dnr: 0

13

Allmänhetens frågestund

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

18

Reglemente för kommunstyrelsen och politisk organisation 2019

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

19

Extra investering 2018 IT stadsnät

Dnr: 0

21

Uppföljning av tagna beslut

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

22

Anmälan Motion 3-2018 - Revidering av Hallmanska planen i Robertsfors tätort

Dnr: 0

23

Anmälan Motion 4-2018 Aktivitetspart för alla åldrar, i Bygdeå, Flarken, Åkullsjön, Ånäset och Överklinten

Dnr: 0

24

Anmälan Motion 5-2018 Mobila samt lokala återvinningsstationer i kommunen

Dnr: 0

25

Anmälan Motion 6-2018 Säkra busshållplatser

Dnr: 0

26

Anmälan Motion 7-2018 Senior- eller trygghetsboende i Ånäset

Dnr: 0

27

Anmälan Motion 8-2018 Enskilda avlopp

Dnr: 0

28

Anmälan Motion 9-2018 Väg, Gumboda – Robertsfors som huvudled

Dnr: 0

29

Anmälan Motion 10-2018 Ovårdade tomter och hus

Dnr: 0

30

Anmälan Motion 11-2018 Möjligheter till industri- och företagsetableringar måste synliggöras längs E4:an

Dnr: 0

31

Anmälan Motion 12-2018 Förenkla biståndsbedömning inom hemtjänsten

Dnr: 0

32

Anmälan Motion 13-2018 Robertsfors kommun bör undersöka intresset för servicepunkter i byar och samhällen utanför Robertsfors och möjligheten att delfinansiera detta med bidrag från Länsstyrelsen, Tillväxtverket och EU

Dnr: 0

33

Anmälan Motion 14-2018 Bussförbindelser och anslutningstrafik och riktlinjer

Dnr: 0

34

Anmälan Motion 15-2018 Inga avgifter för skattskyldiga företag att lämna avfall vid Fagerlidens återvinningsstation

Dnr: 0

35

Anmälan Motion 16-2018 Byggande av bostäder i Ånäset

Dnr: 0

36

Delgivningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

37

Mötets avslutande

Handlingen saknar filer