Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Rapport bredband och drift IT

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Återrapport investeringar och underhåll VA

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

GDPR-plan, register

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Uppföljning ekonomi

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Extra investering 2018 IT stadsnät

Dnr: 0

11

Hantering av personuppgifter i löpande text för kommunstyrelsen i Robertsfors kommun

Dnr: 0

12

Ekonomisk rapport 1 2018 Allmänna utskottet Samhällsbyggnadssektor

Dnr: 0

13

Budget 2019 - Allmänna utskottet

Dnr: 0

16

Åkullsjön 3:47 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage och inglasad altan

Dnr: 0

17

Bagaren 6 Bygglov för fasadändring

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

18

Bagaren 8 Bygglov för byte av taktäckningsmaterial

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

19

Edfastmark 7:253 Bygglov för byte av taktäckningsmaterial

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

22

Ansökan om utökning av gatubelysning/bidrag för enskild ljuspunkt

Dnr: 0

23

Ansökan om ekonomiskt stöd för byte av glödlampor till gatubelysning i Gumbodahamn

Dnr: 0

25

Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör, bygglov mm.

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

26

Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

27

Delgivningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

28

Övriga frågor

Handlingen saknar filer