Dnr: 0

1

Information från rektor - uppföljning

Dnr: 0

2

Motion 4/2015: Barnomsorg på obekväm arbetstid

Dnr: 0

3

Motion 14/2013: Byggande av förskolor i Djäkneboda och Norum

Dnr: 0

4

Motion 4/2016: Pedagogiska måltider

Dnr: 0

Dnr: 0

7

Kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar

Dnr: 0

8

Internkontrollplan

Dnr: 0

9

Sammanträdestider 2018

Dnr: 0

10

Delgivningar

Dnr: 0

11

Extra sammanträde - kvalitetsdialog

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

12

Övriga frågor

Handlingen saknar filer