Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Information

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Interpellationer

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Fråga

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

11

Borgensåtagande för nyproduktion av hyreshus i Robertsfors

Dnr: 0

16

Ställningstaganden rörande sträckning Norrbotniabanan Robertsfors kommun

Dnr: 0

Dnr: 0

19

Avgift nutritionsprodukter till personer fyllda 18 år i ordinärt boende och särskilt boende

Dnr: 0

22

Medborgarförslag 7/2016 – Starta upp ett regemente i före detta Element Six lokaler

Dnr: 0

23

Svar medborgarförslag 8/2016 – Odlingslott i Ånäset

Dnr: 0

24

Svar medborgarförslag 2/2017 – B-körkort för alla

Dnr: 0

25

Svar medborgarförslag 5/2017 – Bygg en Natur-parkourbana med inslag av thougest träning i Ånäset

Dnr: 0

26

Anmälan medborgarförslag 6/2017 - Området kring pulkbacken i Bygdeå

Dnr: 0

27

Anmälan motion 2/2017 - Se över och förändra den politiska organisationen i Robertsfors kommun

Dnr: 0

28

Delgivningar