Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Mötets öppnande - Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Information från våra gemensamma delprojekt mellan Umeå, Skellefteå och Robertsfors kring Norrbotniabanan

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Information sjukfrånvaro

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Information Översikstplan

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Information angående Robos utvecklingsplan

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Delårsbokslut 2017 Allmänna utskottet

Dnr: 0

8

Investeringsbudget 2018 Allmänna utskottet

Dnr: 0

9

GUMBODA 2:6. – Ansökan om permanent ändring av stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Lufta Camping & Restaurang AB

Dnr: 0

10

Ny återvinningscentral i Robertsfors kommun

Dnr: 0

11

Framtida insamling av hushållsavfall i Robertsfors kommun

Dnr: 0

12

Utvidgat verksamhetsområde för spillvatten i Ånäset

Dnr: 0

13

Utvidgat verksamhetsområde för spillvatten i Djäkneboda

Dnr: 0

20

Svar gällande begäran om ersättning för farmartank

Dnr: 0

22

Val av säkerhetsskyddschef samt ersättare

Dnr: 0

27

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Förslag till område vid Åsjön, Södra Dalkarlså

Dnr: 0

30

Parken 6 Byggsanktionsavgift samt lovföreläggande för byte av taktäckningsmaterial

Dnr: 0

33

Svar medborgarförslag 7/2016 – Starta upp ett regemente i före detta Element Six lokaler

Dnr: 0

34

Svar medborgarförslag 8/2016 – Odlingslott i Ånäset

Dnr: 0

35

Svar medborgarförslag 2/2017 – B-körkort för alla

Dnr: 0

36

Svar medborgarförslag 5/2017 – Bygg en Natur-parkourbana med inslag av thougest träning i Ånäset

Dnr: 0

37

Grimsmark 14:2 - Förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten

Dnr: 0

38

Hertsånger 1:25 - Förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten

Dnr: 0

39

HERTSÅNGER 2:22- Förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten

Dnr: 0

40

HERTSÅNGER 6:5 - Förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten

Dnr: 0

41

SKÄRAN 15:13 - Förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten

Dnr: o

42

Tryggroten 1:2 - Förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten

Dnr: 0

43

Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

44

Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

45

Delgivningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

46

Övriga frågor

Handlingen saknar filer