Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ”regering” den leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsens ordförande är kommunens enda heltidsarvoderade politiker och kallas kommunalråd. Vice ordföranden arvoderas på halvtid och kallas oppositionsråd.

Senaste

Kommunstyrelsen 2021-06-07

Tidpunkt: 2021-06-07 10:00

Plats: KS-rummet

Handlingar: 1

Protokoll: 1

Gå till mötet

Kommande

Inga möten hittade.