Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, och skulle därmed kunna liknas med kommunens ”riksdag”. Av denna anledning så är kommunfullmäktige också den största politiska församlingen i kommunens politiska organisation, med ledamoter från flera olika partier. I kommunfullmäktige beslutas det bland annat om kommunens budget, taxor, avgifter samt vilken kommunalskatt som ska gälla i kommunen. I Robertsfors kommun är det Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen som utgör den politiska ledningen.

Senaste

Kommunfullmäktige 2023-11-20

Tidpunkt: 2023-11-20 13:00

Plats: Centrumhuset, Diamanten

Handlingar: 16

Protokoll: 1

Gå till mötet

Kommande

Inga möten hittade.