Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, och skulle därmed kunna liknas med kommunens ”riksdag”. Av denna anledning så är kommunfullmäktige också den största politiska församlingen i kommunens politiska organisation, med ledamoter från flera olika partier. I kommunfullmäktige beslutas det bland annat om kommunens budget, taxor, avgifter samt vilken kommunalskatt som ska gälla i kommunen. I Robertsfors kommun är det Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen som utgör den politiska ledningen.

Senaste

Kommunfullmäktige 2024-03-04

Tidpunkt: 2024-03-04 13:00

Plats: Centrumhuset Diamanten

Handlingar: 19

Protokoll: 0

Gå till mötet

Kommande

Inga möten hittade.