Demokratiberedningen

Demokratiberedningen är en fast beredning som sammanträder 5-6 gånger per år. I demokratiberedningen ingår en representant från varje parti från kommunfullmäktige. Deras uppdrag regleras i: Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar (KF 2010-09-08). Av denna arbetsordning framgår det att beredningen bland annat ansvarar för demokratiarbete, integration och medborgare-/brukarinflytande. Beredningen ansvarar även för utarbetande och utvärdering av kommunövergripande mål. Enligt arbetsordningen ska kommunfullmäktige årligen precisera demokratiberedningens uppgift för det året.

Senaste

Demokratiberedningen 2021-05-17

Tidpunkt: 2021-05-17 13:00

Plats: KS-rummet

Handlingar: 0

Protokoll: 1

Gå till mötet

Kommande

Inga möten hittade.