Demokratiberedningen

Demokratiberedningen är en fast beredning som sammanträder 5-6 gånger per år. I demokratiberedningen ingår en representant från varje parti från kommunfullmäktige. Deras uppdrag regleras i: Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar (KF 2010-09-08). Av denna arbetsordning framgår det att beredningen bland annat ansvarar för demokratiarbete, integration och medborgare-/brukarinflytande. Beredningen ansvarar även för utarbetande och utvärdering av kommunövergripande mål. Enligt arbetsordningen ska kommunfullmäktige årligen precisera demokratiberedningens uppgift för det året.

Senaste

Demokratiberedningen 2023-06-07

Tidpunkt: 2023-06-07 10:00

Plats: Diamanten, Centrumhuset

Handlingar: 1

Protokoll: 0

Gå till mötet

Kommande

Inga möten hittade.