su 2020

Socialutskottet 2020-03-10

Tidpunkt: 2020-03-10 08:15:00

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum (KS rummet)

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
su 2020

Socialutskottet 2020-02-26

Tidpunkt: 2020-02-26 08:15:00

Plats: Ledningscentralen (i källaren på kommunhuset)

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 0

Gå till mötet
su 2020

Socialutskottet 2020-01-21

Tidpunkt: 2020-01-21 08:15:00

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet