shu 2020

Samhällsbyggnadsutskottet 2020-01-20

Tidpunkt: 2020-01-20 09:00:00

Plats: KS-rummet

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 1

Gå till mötet
shu 2020

Samhällsbyggnadsutskottet 2020-01-13

Tidpunkt: 2020-01-13 09:00:00

Plats: KS-rummet, kommunhuset

Antal handlingar: 1

Antal protokoll: 0

Gå till mötet